Política de Privacidade

Rexistro de arquivos web e tráfico de datos

Conforme á Lei Orgánica 15/1999 sobre protección de datos de carácter persoal, informamos ó usuario acerca deste website:
Todo-los arquivos que integran o sitio web atópanse aloxados nos servidores de Galynet, ubicados no territorio nacional de España, cumprindo así a legislación española en materia de Protección de Datos.

Condicións que regulan a solicitude de Reservas On-Line

Quen cumprimente o formulario de solicitude de reserva on-line dispoñible na web responsabilizarase da veracidade dos datos facilitados.
O feito de cursar unha solicitude de reserva dende a web non leva implícito que dita reserva se faga efectiva
O usuario da web manifesta ter lído, coñecer e aceptar as condicións que regulan a solicitude de reserva on-line ó proceder á súa cumprimentación e envío.

Tratamento de Datos

Mediante o envío de comunicacións a través de www.hostaloforno.com, vostede acepta que os datos que nos envía pasen a formar parte dun ficheiro, e expresa a súa conformidade para recibir información comercial e/ou turística que O PROPIETARIO poida considerar de interese.
Pode vostede exercer os dereitos aos que a L.O.P.D. asícheslle enviando un correo electrónico á dirección mail de contacto facilitada na web www.hostaloforno.com.
Os datos facilitados por medio do Formulario de Solicitude de Reserva poden pasar a formar parte dun ficheiro de clientes. En cumprimento da L.O.P.D. pode vostede facer uso dos dereitos de acceso, modificación e cancelación enviando un correo electrónico á dirección mail de contacto facilitada na web www.hostaloforno.com.
O PROPIETARIO actuará sempre de boa fe en todo o *referente aos datos recibidos e aos dos seus clientes. Se precisa calquera aclaración ou exercer algún dos seus dereitos, por favor, envíenos un correo electrónico á dirección mail de contacto facilitada na web www.hostaloforno.com